Dokumentförstörare

HSM_MiljstationDokumentförstörare/miljöstation

Ibland är det praktiskt att bygga in själva dokumentförstöraren i ett snyggt skåp som ser ut mer som en möbel. Detta kan vi erbjuda för många av HSM-modellern i vårt program.
Att vi kallar dem miljöstation beror på att avfallet samlas direkt i en standard sopbehållare på hjul och som följaktligen är mycket enkel att rulla ut när den skall tömmas.
Miljöstationerna ser snygga ut och tillverkas i träslaget ljus björk

Själva huvudet på dokumentförstöraren är nersänkt i toppen på skåpet . Där finns också en slits för att kasta i sådant material som ej behöver makuleras.
De modeller som kan byggas in är samtliga HSM 125.2, 225.2, 386.2, 390.2, 411.2.
För specifikationer på dessa hänvisar vi till sidorna för respektive modell.